Tantra

<< tantra pro vás

Znamená v překladu „splétání“ ve smyslu sjednocení, propojení.
Tantra je nádherná a hluboce naplňující životní cesta, která má duchovní rámec.
Povyšuje sexualitu na umění a navrací jí k její původní nevinnosti.
Učí nás žít v touze a bezpodmínečné lásce, přijímat se takové, jací jsme.
Umožňuje nám najít cestu ke své přirozenosti.

Salon Namasté
Tantra vnímá tělo jako chrám ducha, vede nás k uvědomění a lásce k sobě samým.
Ukotvuje nás v přítomném okamžiku, dává nám zažít bez omezení nové dimenze nezatížené očekáváním, posunuje naše hranice a dovoluje prožívat život skrze všechny smysly.
Je to přítomnost dvou kosmických principů - mužského a ženského, které na sebe neustále vzájemně působí.
Jejich uvědomění a přijetí napomáhá k uvědomění a návratu „domů“ – k Celistvosti.
Tantra vznikla z kultu Boha Šivy a jeho manželky Bohyně Šakti.


Salon Namasté