Světelná tantra

<< prohloubí lásku

Z knihy: Světelná tantra
Autor: Oskar Hodosi

Světlo jako energie spojuje všechno se vším.

Slovo tantra znamená tenké vlákno, které proniká vším a splétá Vesmír s člověkem v jeden celek.

Světelná tantra přináší poselství, jak pomocí cviků nalézt cestu k naplněné sexualitě, novým duševním schopnostem, zdraví a k vlastní světelné bytosti.

Světelná tantra se od tantry odlišuje tím, že nejdůležitějším poznatkem v ní je láska, nikoliv pouze sexualita.

Světelná tantra umožňuje nalézt prostřednictvím sexuality cestu k lásce a naopak.

Láska je jednota, která zahrnuje vše.

Láska je nejmocnější silou v Kosmu, neznající žádné hranice.

Vede k rozšíření vědomí a tím i k dosud nepoznanému duševnímu potenciálu.

Proto v sobě láska zahrnuje i sexualitu.

Tantra vnáší „světlo do vlastní pravdy“ a člověk nalézá cestu ke své světelné bytosti. Prochází celkovou proměnou těla a duše. Mluvit o tom, nebo o tom psát, to všechno je nedostačující. Teprve když se k tomu připojí činy, „nastává“ tantra. Člověk se tak krok za krokem přibližuje lásce, která samozřejmě zahrnuje i sexualitu. Láska a sexualita nesouvisí pouze s pohlavními orgány. Energeticky proudí celou bytostí člověka a proráží všechny ochromující překážky.
Přitažlivosti sdělované pohledem, hlasem, celým energetickým vyzařováním nedokáže nikdo odolat.

Bez lásky a odevzdání se ve světelné tantře nic nestane. To začíná u nás samotných, u našeho těla. Naše tělo je ve světelné tantře něco posvátného zvláštního. Tělo je chrámem duše.

Ve světelné tantře jste to nejpodstatnější VY, věnujte proto sami sobě dostatek času a pozornosti.

Ve světelné tantře existují nesčetné pozice těla a cvičení dechu a koncentrace s magickými účinky.

Přeměňují tělo ve světelnou energii a tím ho činí nesmrtelným.

Každý se může svobodně rozhodnout, zda chce jít cestou bolesti a tělesného chátrání a nebo cestou radosti a věčného mládí. Ta druhá cesta vyžaduje hodně času, činorodosti a trpělivosti. Odměnou je pak zdraví až do vysokého věku, mladistvý vzhled a radost ze života.

Světelná tantra

Tantra - co nám přináší

<< poznejte tantru

Tantra je...

Párová tantra

<< poznejte tantru

Vylaďuje partnerské disharmonie, pomáhá rozproudit a sladit sexuální energii v páru. Umožňuje oběma partnerům uvědomit si...


Salon Namasté